Kedves Látogatóink! Boya Eagles Golf & Country Club eladó! Érdeklődés esetén lépjen kapcsolatba Barna Évával a 00 36 30 408 7271-es telefonszámon, vagy a barna-eva@boya-eagles-golf.hu e-mail címen. --- Kedves Látogatóink! Boya Eagles Golf & Country Club eladó! Érdeklődés esetén lépjen kapcsolatba Barna Évával a 00 36 30 408 7271-es telefonszámon, vagy a barna-eva@boya-eagles-golf.hu e-mail címen.
Debreceni Golf klub Rólunk
Valódi golf értékek
Nyári táborok
Hírek
Áraink
Megközelíthetőség busszal
Linkek
BEG&CC junior ranglistaGolf
Debreceni Golf klub

A Tovább gombra klikkelve tekintse meg golfpályánkon és környékén az időjárást!

Debreceni Golf klubTovább

Debreceni Golf klub

A következõ kérdõív kitöltésével ossza meg velünk véleményét, hogy a jövõben is igényeinek megfelelõ szolgáltatásokat nyújthassunk.

Debreceni Golf klubTovább

Új Széchenyi Terv

Boya Eagles Golf & Country Club

11. Magyar Klubcsapat Bajnokság - 2011-05-20 12:38:48

2011.május 28-29. Vámospércs 

 

Jelentkezési lap 

Versenyfeltételek: A verseny a Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews szabályai, aMagyar Golf Szövetség Versenyszabályzata, valamint a Bolya EaglesGolf & Country Club helyi szabályainak megfelelően kerülmegrendezésre.

A verseny rendezője:Magyar Golf Szövetség.

A verseny formája:
BruttóFour ball stroke play 2X18 lyukon

A versenyforma rövid ismertetése:Egy klubcsapat két játékosa játszik egy flight-ban egy másikklub csapatának két játékosával, minden játékos sajátlabdával. Az egy csapatba játszó két játékos közülszakaszonként a jobbik eredménye számít, vagyis páronként egyeredménykártyát kell vezetni.

(Továbbirészletek lsd. 1. sz. melléklet)

Averseny helye és ideje:
BoyaEagles Golf and Country Club, 4287 Vámospércs, Boya Dűlő17.
2011.május 28-29.

Résztvevők:Játékra jogosultak azon golfklubok, melyek tagjai a Magyar GolfSzövetségnek.

A versenyre klubonként maximum 2 csapat (A és B csapat), és összesenmaximum 18 csapat nevezését tudjuk elfogadni. Amennyiben ennéltöbb csapat nevez, a B csapatok közül a legmagasabb hendikepátlaggal rendelkező csapatok kiesnek.

A versenyre klubcsapatonként maximum 6, minimum 5 fő jelentkezhet, acsapatot a klubnak kell neveznie. A játékosok kizárólagAnyaklubjukszínébenversenyezhetnek, és rendelkezniük kell Szövetségiregisztrációval. A csapatok tagjai férfiak és nők, juniorok,szeniorok és külföldi állampolgárságúak egyarántlehetnek.

Hcplimit: 36,0

Értékelés:

Csapatonként a három páros kétnapi bruttó eredményét összeadjuk. (Abban azesetben, ha valamelyik

csapat csak5 játékost tud kiállítani, úgy a csapat egyedül játszótagjának egyéni bruttó stroke play eredménye fog számítani.) Akét nap eredményeinek összesítése után a legkevesebb ütéstelért csapat lesz a győztes.


Díjazás:A Versenykiírásban szereplő értékelés alapján a Magyar GolfSzövetség az alábbi díjakat adja át a csapatoknak:

 

I.Helyezett:A csapat minden tagja 3-3 db green-fee utalványt nyer, különbözőhazai golfpályákra.

II.Helyezett:A csapat minden tagja 2-2 db green-fee utalványt nyer, különbözőhazai golfpályákra.

III.Helyezett:A csapat minden tagja 1-1 db green-fee utalványt nyer hazaigolfpályára 

Amennyibena csapatok között bármely helyezés esetén holtverseny alakul kia végeredményben, úgy az érintett csapatok két-két–csapatkapitány által kijelölt- játékosai játszanak four-ballformában szétütést a versenybizottság által kijelöltpályaszakaszokon, „hirtelen halállal”.

Ranglistapontok:A versenyen ranglista pontokat szerezhetnek a csapatok tagjai acsapat által elért helyezés szerint:

1.helyezett csapat minden tagja- 200 pont

2.helyezett csapat minden tagja- 150 pont

3.helyezett csapat minden tagja- 100 pont

4.helyezett csapat minden tagja- 80 pont

5.helyezett csapat minden tagja- 60 pont

6.helyezett csapat minden tagja- 40 pont

7.vagy magasabb helyezést elért csapatok tagjai- 20 pont

 

Versenybizottság:A Magyar Golf Szövetség Versenybizottsága, a Versenybizottságösszetétele:

BarnaÉva

TheoKuppens

BodorTibor

MohaiGábor

 

A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékosfelelőssége. A Versenybizottság döntése végleges, amely ellenfellebbezni nem lehet.

 

Indításés kezdési idő:            

 

  1. nap indítás 10.00-tól 10 percenként

  2. nap indítás 10.00-tól 10 percenként

   

Férfiak: férfistandard elütő (sárga)
Nők: női standard elütő (piros)

Seniorférfiak: senior elütő (kék)

Seniornők: senior női elütő (narancs)

Juniorok: korosztályszerinti elütő lásd Versenyszabályzat

1.nap

Azindítás 10.00 órától az 1-es tee-ről történik, az előremegadott párosítás szerint. A csapatokon belüli párosításokróla csapat maga dönthet, ezt a nevezéskor kérjük megadni!

 

2.nap

Azindítás 9.00 órától az 1-es tee-ről történik. A flightokat azelső napi csapateredmények alapján állítjuk össze:

1.helyezett csapat párosai játszanak a 2. helyezett csapat párosaiellen

3.helyezett csapat párosai játszanak a 4. helyezett csapat párosaiellen stb..

Azindítás a 2. napon fordított sorrendben lesz, vagyis a jobbhelyezést elért csapatok párosai indulnak később.

Atee time-ról információt a klub recepciója ad 2011. május 27-én12.00 órától.

Amásodik versenynap tee time-jait az első versenynapon 19.00 óraután teszi közzé a Versenybizottság.

Akezdési idő változtatás jogát a Versenybizottság a résztvevőcsapatok számától függően fenntartja.

Lassújáték:A játéktempóra vonatkozó időhatárok a score lesznekfeltüntetve, melynek betartását a bírók ellenőrzik.

Elektromoskocsi használata:

Aversenyen senki nem használhat elektromos autót, mindenkinek gyalogkell teljesítenie a köröket.

Büntetésa szabály megsértéséért: 2 ütés minden lyukon, ahol aszabálysértés megtörtént, de legfeljebb 4 ütés. Amennyiben aszabálysértés két szakasz között történt, a büntetést akövetkező szakaszra kell alkalmazni. Amint a szabályszegéskiderült, a golfkocsi használatát azonnal be kell szüntetni,máskülönben a játékostársat ki kell zárni.

Caddiek:Hivatásos golfozó, PRO, pro-asszisztens oktató nem segíthet ajátékosnak. Kísérők a játékosokat a játék megzavarásanélkül, minimum 30 m-es távolságból követheteik, de ajátékosokkal nem kommunikálhatnak. Szankció a szabály elsőmegsértése esetén 2 büntető ütés azon a szakaszon, ahol aszabálysértés megtörtént, második alkalommal a játékoskizárása.

Hivatalosgyakorlónap:2011.május 27.(péntek)

Óvásihatáridő:Az óvás a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy óránbelül írásban nyújtandó be.
Óvásidíj: 30.000,-Ft.

Eredményhirdetés:2011.május 29-éna verseny befejezetté nyilvánítását követő egy óraelteltével.

Nevezésidíj: 180 000,- Ft/ csapat

Anevezési díj tartalmazza a greenfee-t a versenyt megelőző napon(gyakorló nap) és a versenynapokon, frissítők fogyasztását aversenyen, valamint a részvételt a vacsorán.

Vacsoraidőpontja: 2011. május 29. vasárnap eredményhirdetéstmegelőzően.

Megjelenésaz alkalomhoz illő, sportosan elegáns öltözékben.

Anevezési díjat egy összegben, a klubokhoz kiküldött számlaalapján kérjük átutalni legkésőbb 2011. május27-ig.

Jelentkezésihatáridők:

Kérjük a klubokat, hogy legkésőbb
2011.május 25–igadják le regisztrációjukat a mellékelt nevezési lapkitöltésével. Kérjük, hogy a játékosok nevét és a párosítástis adják meg. A párok összetételén a két nap alatt nem lehetváltoztatni!

A nevezést kizárólag a 2011. május 27-ig megtörtént befizetésselegyütt tudjuk elfogadni!

Nevezéskorkérjük a csapatkapitány személyét megnevezni!

A Versenybizottság a változtatás jogát fenntartja!


MagyarGolf Szövetség

 

 

 

1.sz.melléklet

 

31.szabály:Four Ball Stroke Play

 

31-1.Általános

Afour-ball stroke play mérkőzésekre a golf szabályait kellalkalmazni mindaddig, amíg nincsenek ellentétben a következőkülönleges szabályokkal.

 

31-2.A játékos fél képviselete

Egyfelet az egész előírt kör alatt vagy bármelyik részébenbármelyik játékostárs képviselheti; mindkét

játékostársnaknem kell jelen lennie. A hiányzó versenyző a szakaszok közöttcsatlakozhat a játékostársához, egy szakasz megjátszása közbenazonban nem.

 

31-3Eredményjegyzés

Ajegyzőnek mindegyik szakaszon csak a bruttó eredményt szükségesfeljegyeznie, figyelembe véve, hogy melyik játékostárs eredményeszámít. A bruttó eredményeknek személy szerint azonosíthatóaknakkell lenniük, különben a felet kizárják a versenyből.

 

A6-6b szabály betartásáért csak az egyik játékostársat lehetfelelőssé

tenni.

(Hibáseredmény – lásd a 31-7a szabályt.)

 

31-4.Játéksorrend

Azugyanazon félhez tartozó labdákat olyan sorrendben lehetmegjátszani, amelyet a fél a legjobbnak tart.

 

31-5.Idegen labda

Haa versenyző megsérti a 15-3b szabályt idegen labda megjátszásáért,akkor két büntetőütést kap, és korrigálnia kell hibáját,úgy, hogy a szabályos labdát játssza meg, vagy a szabályokszerint jár el. Játékostársa nem kap büntetést, még akkor sem,ha az idegen labda az övé. Ha az idegen labda másik versenyzőhöztartozik, tulajdonosa helyezze vissza arra a pontra, ahonnan azidegen labdát először megjátszották.

 

31-6.A fél büntetése

Afél büntetést kap, ha bármelyik játékostárs megszegi akövetkezők bármelyikét:

• 4.szabály – Ütők

• 6-4szabály – Caddie

• Bármelyhelyi szabály vagy Versenyfeltétel, amelyért a körre érvényesmaximális büntetés jár.

 

31-7.Kizárást jelentő büntetések

a.Az egyik játékostárs szabályszegése

Afelet kizárják a versenyből, ha bármelyik játékostárskizárás-büntetést kap az alábbiak valamelyikéért:

• 1-3szabály – Szabálytalan játékban való megegyezés

• 3-4szabály – Szabályok adta jog megtagadása

• 4.szabály – Ütők

• 5-1vagy -2 szabály – A labda

• 6-2bszabály – Hendikep

• 6-4szabály – Caddie

• 6-6bszabály – A score-kártya aláírása és visszaadása

• 6-6dszabály – Hibás szakaszeredmény

• 6-7szabály – Időhúzás; Lassú játék

• 7-1szabály – Gyakorlás körök előtt vagy között

• 11-1szabály – Tee-elés

• 14-3szabály – Mesterséges eszközök, szokatlan felszerelés és a

felszerelésszokatlan használata

• 22-2szabály – Játékot segítő labda

• 31-4szabály – A bruttó eredményt nem lehet személy szerintazonosítani

• 33-7szabály – A Bizottság által kiszabott kizáró-büntetés

12831. szabály

b.Mindkét játékostárs szabályszegése

Afelet kizárják a versenyből:

(i)ha mindkét játékostárs kizáró-büntetést kap, mert megszegik a6-3 szabályt (Kezdési idő és Csoportok) vagy a 6-8 szabályt (Ajáték megszakítása), vagy

(ii)ha ugyanazon a szakaszon mindegyik játékostárs olyan szabálytszeg meg, amelyért a büntetés a versenyből vagy a szakaszbólvaló kizárás.

c.Csak a szakaszból

Mindenmás esetben, ahol a szabály megszegése kizárással járna, aversenyzőt csak abból a szakaszból zárják ki, ahol aszabálysértést elkövette.

 

31-8.Más büntetések hatálya

Haa versenyző szabályszegése segíti játékostársa játékát, aversenyző által elszenvedett bármilyen büntetésen túl ajátékostárs is elszenvedi a megfelelő büntetést. Minden egyébesetben, ahol szabályszegésért a versenyző büntetést kap, abüntetés nem vonatkozik a játékostársára.

 

 

 

Magyar

 

Boya Eagles for sale

 

obester

 

obester

 

footgolf

footgolf

Kedves Látogatóink!

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a Boya Eagles Golf & Country Club és a Debreceni Golf Klub között semmilyen azonosság, kapcsolat nincs.

Információ: +36 30 408 7271